Met de komst van de nieuwe omgevingswet waar diep in verankerd staat dat een ieder in onze samenleving mee moet kunnen doen, is het moment om het thema van gehandicaptenparkeren in Nederland goed onder de loep te nemen.

Er is geen eenduidig en consistent beleid op het gebied van gehandicaptenparkeren. Ook ontbreken er richtlijnen voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats. Iedere gemeente regelt het anders. Dit leidt tot een willekeur. Anno 2021 moet en kan dat anders.

Tijdens onze eerste bijeenkomst werd al gauw duidelijk dat er een heleboel verbeterpunten zijn.
De uitkomsten willen wij graag bespreken met direct betrokkenen.
Op 20 mei is de volgende online bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van toetsing van eerdere uitkomsten. Kloppen die en wat is nu het meest urgente probleem dat opgelost moet worden? En ook gaan we de verbeterpunten prioriteren. Welke punten gaan we in 2021 aanpakken?

 • Doel: Verbeteren van gehandicaptenparkeren in Nederland te verdelen in de volgende deelonderwerpen:
  • Beleid
   • Gemeentelijk en landelijk
   • Communicatie
   • Tarifering
  • Software
   • Apps
   • Databases
   • Koppelingen tussen databases en apps
   • Informatievoorziening
  • Hardware
   • Bebording en wayfinding
   • Betaalautomaten
   • Inrichting gehandicaptenparkeerplaatsen
   • Locaties gehandicaptenparkeerplaatsen

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen aanstaande bijeenkomsten.